články


Fasciální manipulace

duben 2018

Příchod fasciální manipulace

Byl to mladý Ital, který se jmenoval Luigi Stecco, jenž již před 40 lety začal ve své vlasti rozvíjet koncept fasciální manipulace. Nyní se tato metoda konečně dostává i do České republiky. Fasciální manipulace je velmi propracovaný a vědecky podložený fyzioterapeutický systém. Přináší nový pohled na to, jak ovlivňují pohybový systém operace, úrazy či jiné zásahy do těla. Jak je již z názvu metody patrné, pracuje s fasciemi.

Co dělají fascie

Fascie jsou vazivové obaly svalů. Mají dvě vrstvy, jednu povrchovou a jednu hlubokou. Vzájemná kluznost mezi těmito vrstvami je klíčová pro zdraví pohybového aparátu. Volnost pohybu, kloubní rozsah, správná funkce vnitřních orgánů a mnoho dalšího funguje díky této kluznosti. Obnovení této kluznosti je hlavní úkol fasciální manipulace. Pokud nemáte správný kloubní rozsah, mohou vás bolet záda nebo hlava. Když vás začnou bolet záda, tak nevědomky změníte držení těla a tím přetěžujete další klouby či svaly. Ty pak začnou bolet, a abyste si ulevili, tak zátěž přenesete jinam. A tak to pokračuje stále dál. Fascie hrudníku totiž přechází do fascie ramene, fascie ramene do fascie zad, fascie zad do fascie hýždě a tak dál. Tvoří jakousi 3D síť v našem těle. Proto drobná břišní operace v 10 letech mohla způsobit současnou bolest kotníku či hlavy. Fascie svou kluzností ovlivňují vaše držení těla a postupným přesouváním ztráty této kluznosti způsobují bolest na vzdálených místech v těle. Když to shrneme, tak jakýkoliv zásah do fasciálního systému (může jím být například gynekologická operace, komplikované nošení rovnátek, dlouhodobá zácpa, pády na hlavu, vyvrknutý kotník, zlomenina) významně ovlivní vývoj držení těla a následně způsobí bolesti zad, kloubů nebo orgánů. Tato situace může trvat delší dobu a vy na možnou souvislost snadno zapomenete. Váš vyvrknutý kotník v deseti letech vám možná nepřijde pro současnou bolest beder nijak podstatný. Teď už ale víte, že může být zcela zásadní, zvláště pokud vás ještě nyní někdy pobolívá.

Jak probíhá fasciální manipulace

Ošetření začíná detailním rozborem historie pohybového aparátu, aby se zjistilo, jak mohou souviset současné obtíže s minulými úrazy či operacemi. Po stanovení hypotézy, jak a proč bolesti postupně vznikaly, následuje pohybový test. Ten spolu s anamnézou umožní vybrat určité body na těle, které budou předmětem ošetření. Tyto body signalizují místa, kde je fascie nejvíce zatížená a tedy náchylná ke ztrátě kluznosti. Body jsou propojeny v určitou kombinaci. Terapeut vybere kombinaci bodů, která nejlépe vystihuje pacientovy bolesti a body ošetří. Podstatou ošetření je speciální tlaková masáž bodů, která vede k uvolnění stažených míst. Terapii je vhodné opakovat zhruba jednou za 14 dní. Během těchto 14 dní vaše tělo nalézá novou rovnováhu a v ideálním případě odchází bolest, se kterou jste přišli. Někdy se objeví bolest nová vycházející z vaší historie. Tu opět terapeut ošetří. Takto se podaří obnovit kluznost fascií napříč tělem a vyléčit vaše obtíže.

Pro koho je fasciální manipulace vhodná

Fasciální manipulace má velmi široký záběr účinku a proto ji může vyzkoušet každý, koho na těle něco bolí. Velmi pomáhá u bolestí zad nebo dalších běžných obtíží jako karpální tunel, tenisový loket, artróza, bolest hlavy a podobně. Zejména je ale vhodná u pacientů, kteří mají dlouhodobé bolesti, jež se nepodařilo vyřešit jinými terapiemi. Dále se doporučuje pro ty, které trápí několik bolestí současně. Ty může způsobovat propojení fascií jedna v druhou. Nebo se používá u lidí, kterým se bolest různě přesouvá po těle a nikdy se nepodařilo dosáhnout stavu bez bolesti. To může mít na svědomí neodstraněná prastará příčina, jako je například drobný pád na hlavu v dětském věku.

Závěrem

Pokud bojujete dlouhodobě s nějakou bolestí, nastala právě teď příležitost jí přijít na kloub. S příchodem fasciální manipulace se otevírají nové možnosti jak prozkoumat a vyřešit vaše obtíže. Stěžejním přínosem je hledání souvislostí a hlubší proniknutí do skutečné příčiny potíží.


.........................................................................................

přečtěte si další článek - Chodidlo v běhu a jeho aktivace v zimním období